Velkommen til den viktigste møteplassen for næringslivet i Holmestrand!

SAMARBEID

Som pådriver for utvikling og idéskaper for ny næringsvirksomhet gir vi hjelp til all næringsvirksomhet i alle deler av Holmestrand kommune. Målet er ny virksomhet og nye arbeidsplasser.

RELASJONSBYGGING

Vi ønsker alle næringsdrivende velkommen som medlemmer. Medlemsskapet blir et verktøy som skaper gode relasjoner og fremmer utvikling og samhandling på tvers av yrkes- og faggrupper.

FAGLIG PÅFYLL

Ny E18 og landets mest moderne jernbaneanlegg gjør Holmestrand til en magnet for ideer og ny virksomhet. Målet er en forening som gir din bedrift og dine ansatte sterk faglig påfyll.