Kontakt

Holmestrand Næringsforening
PB 251, 3081 Holmestrand
Org.nr 817 147 712

Leder

Øivind Haugen
982 07 130
post@holmestrandnf.no

Nestleder

Janne Hjelmtvedt

Næringssjef

Inger Christensen
907 72 245
inger.christensen@holmestrand.kommune.no

Styret

Leder:
Øyvind Kvaal
900 76 910

Styremedlemmer:

Janne Hjelmtvedt
Anneli Nesteng
Jens Petter Aven
Arild Brekke
Tone Almehagen
Tom Ragnar Næss
Charlotte Teigen
Kontaktskjema

Ditt navn*

E-post*

Emne

Melding