Holmestrand Næringsforening er en frittstående, selvstendig og upolitisk forening, åpen for medlemskap fra bedrifter, foretak, organisasjoner og privatpersoner.

Næringsforeningens formål er å stimulere utviklingen i næringslivet i hele kommunen. Vedtektene slår fast at rådet skal arbeide aktivt både for å legge forholdene til rette for utvikling av eksisterende næringsliv og stimulere til etablering av ny virksomhet.

Foreningen finansieres ved hjelp av medlemskontingent, salg av tjenester og avkastning av egne midler.