Biblioteket i Hof Sentrum

  Åpent brev til politikerne i Hof   Innspill rundt biblioteket i Hof sentrum   Holmestrand Næringsforening har som en av sine hovedoppgaver å påvirke til at næringslivets rammevilkår for drift er best mulig og vi mener lokaliseringen av biblioteket i Hof vil kunne påvirke næringslivets vilje til å bidra til en videre sentrumsutvikling.  …

Les mer...

Kort statusrapport til medlemmene

Som en del av det Vestfoldalliansen arbeider med, var vi på stortinget i begynnelsen av november og møtte stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas fra Høyre. Temaene var blant annet regions reformen, Inter-City, nytt fengsel og Høgskolen i Sydøst Norge (Bakkenteigen). På siste styremøte ble det vedtatt å inngå en avtale med Drammen Handelskammer gjeldende fra 1.…

Les mer...

Besøk fra Nærings- og fiskeri departementet

Nærings- og fiskeri departementet vil tømme kontoret en uke til høsten og har spesielt nevnt at de ønsker å besøke Holmestrand. Sammen med Næringssjef i Holmestrand kommune har vi diskutert dette og landet på at vi tror et besøk som også inkluderer Horten og Tønsberg vil bli spennende og derfor bli valgt.  Sammen med de…

Les mer...

Referat fra frokostmøte 25.08

Frokostmøte Hallen – Eidsfoss Etter flere etteranmeldelser, ble det til slutt nesten 60 mennesker som møttes i idylliske Eidsfoss torsdag i forrige uke. Beate på kroa hadde smurt nydelige rundstykker og praten gikk innledningsvis livlig. Her ble det utvekslet tanker og nettverk ble bygd. Mr. Eidsfoss himself – Fred Norseth startet ballet med å fortelle…

Les mer...

Frokostmøte 25/8

Velkommen til næringsfrokost, torsdag 25. 08.2016 08.00 – 09.50, Hallen – Eidsfoss Morgenens program: 08.00 Frokost og småprat 08.25 Velkommen og hvem er vi ?? 08.30 Eidsfossprosjektet – Eidsfoss- før, nå, framtid Medlem av styringsgruppa for Eidsfossprosjektet Fred Norseth informerer om prosjektet. 08.50 Prestegårdshagen Kjerst Eios Haugstad fra Clemens Eiendom AS deler med oss tanker…

Les mer...