Hovedsamarbeidspartnere

Vi håper og tror det er attraktivt å være Holmestrand Næringsforening sin hovedsamarbeidspartner, og gjennom dette samarbeidet spiller vi hverandre og lokalt næringlsiv bedre.

Hovedsamarbeidspartnere for 2024 er: 

  • Speira Holmstrand
  • NOAH Langøya
  • DNB


Alle disse tre medlemmene har store planer, mål og ambisjoner for både for egne resultater, regionen og næringsforeningen. Sammen ønsker vi å sette Holmestrand på kartet og løfte foreningen videre inn i fremtiden. 

Vi har tatt en liten prat med disse tre hovedsamarbeidspartnerne og her kan du lese deres tanker om å være hovedsamarbeidspartner. 

Side Image

Speira Holmestrand

Speira Holmestrand har valgt å være hovedsamarbeidspartner for Holmestrand Næringsforening av flere grunner. Vi kjøper aluminium for resirkulering i Europa og vi leverer våre produkter til markeder utenfor Norge, men lokale forhold er viktig for oss siden all produksjon foregår i Holmestrand. Deltagelse i Næringsforeningen gir oss informasjon om det som foregår både i kommunen og fylket. Vi synes at Næringsforeningen er viktig som et talerør for næringslivet lokalt og regionalt. Det er viktig at næringslivets stemme blir hørt når rammebetingelsene fastlegges politisk. Eksempler på viktige saker nå er kommuneplan, videregående opplæring og togtilbud. Vi er avhengig av å tiltrekke oss dyktige medarbeidere og da er det viktig at regionen er et attraktivt sted å flytte til både for bedrifter og privatpersoner.  Vi støtter derfor Næringsforeningen og flere lokale foreninger og aktiviteter.

Lang erfaring og store planer
Speira har drevet med resirkulering av aluminium i mer enn 30 år. Aluminium går i et evig kretsløp og smeltes om, støpes, valses og lakkeres i Holmestrand. Våre verdier er «Team – Vinne – Eierskap – Tillit. Vi satser mye på intern opplæring og at våre ansatte skal kunne utvikle seg i jobben.

HMS er i fokus og vi ønsker en sikker arbeidsplass uten fraværsskader. Vi er blant de beste på resirkulering, valsing og lakkering og ønsker å opprettholde denne posisjonen. Våre produkter skal ha et CO2 fotavtrykk som bidrar til en «grønnere verden».  Vi har gode resultater og investerer mye for å styrke vår posisjon som en ledende bedrift i vår bransje.
Side Image

NOAH Langøya

NOAH i Holmestrand har valgt å gå inn som hovedsamarbeidspartner i Holmestrand Næringsforening. Selskapet ønsker å samarbeide med resten av næringslivet både om områdeutvikling og rammebetingelser - og rent kommersielt.

"For oss var det å bli en enda viktigere partner for Næringsforeningen riktig av flere grunner. Det handler om at forbedring skjer i samarbeid, om å dra nytte av andres erfaringer, om å styrke nettverket og samholdet lokalt og av å være en synlig bidragsyter i vår viktigste vertskommune", sier administrerende direktør i NOAH Solutions Tove Stuhr Sjøblom.
Hun deltok på kåringen av Årets Bedrift i starten av 2024 og vektla der viktigheten av å heie hverandre frem og stå sammen for å sikre gode rammevilkår.

Sikre verdier og arbeidsplasser
"Som en av hjørnesteinsbedriftene i en industrikommune har det en verdi for oss å samarbeide med andre om å sikre gode rammevilkår for virksomheten slik at vi sikrer verdier og arbeidsplasser for fremtiden. Det kan dreie seg om alt fra reguleringsplaner og parkering til gode prosesser og inkludering i viktigste avgjørelser. I tillegg kan vi sammen løfte byen og styrke kommunens omdømme", sier Sjøblom.
Hun berømmer Næringsforeningen for rollen som fasilitator for gode møteplasser, som Sirkulærskolen, Næringsrikt, Bra damer og bedriftsbesøk, og som ombud for næringsaktører i møte med myndigheter og andre viktige premissgivere.

"Næringsforeningen har høy tillitt og der får vi både gode råd og konkret bistand, men ikke minst bidrar den til at vi blir bedre kjent med andre bedrifter og får mulighet til å se nye muligheter for samarbeid".

Utvikler kompetansesenter
Nylig inngikk NOAH og Speira en intensjonsavtale om å samarbeide om nye gjenvinningsløsninger.

"NOAH er i ferd med å bygge opp et kompetansesenter i Holmestrand innenfor gjenvinning av uorganiske restfraksjoner. Vi ser at flere lokale aktører allerede deltar, eller potensielt kan delta, i denne utviklingen. Vi er godt i gang med Speira og Norgips på gjenvinning og ASKO på miljøvennlig transport. I tillegg kjøper vi inn lokale varer og tjenester for et sted rundt 400 millioner i året. Vi ser at det er i samarbeid vi får til fremskritt og forbedringer. Ett eksempel er omlegging til fossilfri drift på Langøya gjennom avtalen med Kjeldaas", forteller Sjøblom.

Les mer om NOAH på Langøya her (www.noah.no/langoya) og følg oss på Instagram (#Vipaalangoya).
Side Image

DNB

«DNB har til formål å aktivt bidra til næringsvekst, bedriftsetablering og kompetanseløft. Vi jobber derfor for at det skal bli enklere å etablere og drive bedrift.

Et samarbeid med Holmestrand næringsforening er viktig for å videreføre vår lokale tilstedeværelse, og være med på å skape gode nettverksarenaer for nye og etablerte virksomheter.»