Medlem til medlem


 
På denne siden kan du legge ut tilbud/saker som kan være aktuelle for andre medlemmer.
Siden blir markedsført i alle utsendte mailer fra Holmestrand næringsforening og vil bli henvist til på sosiale medier.

Annonsene blir rokert 3-4 ganger i året. 

Ta kontakt med post@holmestrandnf.no for mer info eller innsendelse av materiell.