Foto: Vesentlig.no

Et gratis bærekraftsverktøy!

07.09.2023 | Tekst: Line M. Rygh
Hvordan påvirker din virksomhet klima, miljø, økonomi og sosiale forhold?
Et nytt, gratis verktøy – vesentlig.no – ble lansert i juni.
Dette er utviklet av Miljøfyrtårn og UN Global Compact Norge. Dette verktøyet bidrar til hvordan bedrifter kan identifisere hvor de har størst påvirkning på den bærekraftige utviklingen.

Hva er en vesentlighetsanalyse?
• Et verktøy for å identifisere hvor bedriften har størst påvirkning på en bærekraftig utvikling
• Analysen vil også gi bedriften et innblikk i hvilke områder dine interessenter synes er mest viktig
• En ferdig analyse vil hjelpe bedriften å prioritere og effektivisere bærekraftarbeidet
• Analysen gir et verdifullt grunnlag for å gjennomføre forbedringer i praksis og gjør det enklere å iverksette effektive tiltak


Du finner mer informasjon og kan ta vertøyet i bruk på Vesentlig.no

Les flere nyheter