Har du lyst til å være mentor for en av USN sine studenter?

24.06.2024 | Tekst: Line M. Rygh
For å forberede studentene på hva som venter dem etter fullførte studier tilbyr USN nok en gang et arbeidslivsmentorprogram for bachelorstudentene ved USN Handelshøyskolen og ingeniørutdanningen.

Til dette trenger USN mentorer som har lyst til å bidra med sin tid, erfaring og nysgjerrighet.
 

- Dette er en unik mulighet, sier Silja M. Sverreson. Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ønsker å styrke kontakten og integrasjonen ytterligere mellom utvalgte USN studenter og arbeidslivet. For å forberede studentene på hva som venter dem etter fullførte studier tilbyr vi nok en gang et arbeidslivsmentorprogram for bachelorstudentene ved USN på Campus Bø, Ringerike, Vestfold, Drammen og Kongsberg. Mentorprogrammet lar utvalgte studenter i 2. og 3. års trinnene ved de 3-årige bachelorstudiene få muligheten til å delta i et spennende og utviklende arbeidslivsmentorprogram gjennom dette studieåret.

Hvem kan være mentor?
USN ønsker å knytte til seg mentorer som har, eller nylig har hatt, stilling som leder eller fagspesialist eller som gründer, styremedlem e.l. i arbeidslivet eller lang erfaring fra arbeidslivet (privat, offentlig og/eller frivillig sektor). Det søkes etter bredde i bransjer og bakgrunn hos mentorene, også aldersmessig.
 
Hva kan dette programmet gi deg som mentor?
Som mentor får du en unik mulighet til å knytte kontakter med dagens studenter, og med de andre mentorene og USN. Du får økt kjennskap til innholdet i dagens studier, og du får innsikt i hva studentene tenker omkring faglig relaterte spørsmål og karriere, i tillegg har studentene mye å lære oss som har noen års erfaring i arbeidslivet. 
Alle mentorene får tilbud om å delta på Mentor Master Class (en kveld), som gir deg en god plattform innen mentoring, og du får muligheten til å møte andre mentorer på tvers av alle campusene. Etter endt mentorperiode mottar våre mentorer et mentorsertifikat. 
Mentorene skal ikke være leksehjelpere, men fungerer som samtaleparter, kontaktbygger, inspirator og veileder i forbindelse med hvordan man bruker studietiden til å forberede seg til en yrkeskarriere.

Tidligere mentorer sier:
”Jeg prøvde å bevisstgjøre studentens selvtillit - det bevisstgjorde også min egen”
”Det er alltid positivt og lærerikt å ha kontakt med unge mennesker. Utveksling av synspunkter og erfaringer over generasjonsgrensene beriker begge parter”
” Dette var udelt positivt og kan anbefales!”
”Jeg ble med, for noe slikt ønsket jeg meg da jeg selv var student”
"Interaksjon med engasjerte studenter og de andre mentorene er interessant i seg selv"


For mer informasjon, kontakt:
Silja M. Sverreson
Faglig ansvarlig og leder for arbeidslivsmentorprogrammet
E-post: siljag@usn.no
Tlf.: 93 25 40 77
www.usn.no/mentor
Meld gjerne din interesse her: Registrering av mentor (dynamics.com)
https://www.usn.no/

Les flere nyheter