Viktig møte om strøm!

28.03.2024 | Tekst: Line M. Rygh
Torsdag 21. mars inviterte Holmestrand kommune og næringsforeningen til møte om "Hvordan sikre nok strøm til næringslivet". I overkant av 50 deltok fra privat næringsliv og det offentlige.
Kraft er et tema som berører mange om dagen, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Fakta er at det at det innmeldte kraftbehovet til nettselskapene tilsvarer 2 – 3 ganger dagens forbruk i regionen og uten økt krafttilgang vil det true eksiterende og potensielt næringsliv.  

Programmet bestod av disse aktørene:
- Velkommen v/næringssjef Arve Vannebo og daglig leder Line Mobråthen Rygh. 
- Innledning og kommunens tanker for situasjonen ved ordfører Alf Johan Svele. 
- Kraftløftet v/regiondirektør Kristin Saga fra NHO
- Kraftkrisen- en alvorlig og landsomfattende utfordring v/stortingspolitiker Lene Westgaard-Halle 
- Rammebetingelsene og fremtidsutsiktene v/Ellen Strøm Juliussen fra Lede og Ole Johan Lindaas fra Skagerak Energi
- Hva kan næringlivet gjøre? Et eksempel fra Revac AS i Tønsberg fra TGN Energy v/Tommy Bønsnæs
- Fremtidsutsikter og krav v/Morten Hotvedt fra Eneo Eiendom 
- Muligheter via Innovasjon Norge v/Bård Røed Larsen
- Mulig ny fornybar kraftproduksjon? v/Anders Bergsli fra Hafslund
- Så hva kan næringslivet ellers gjøre? v/Henrik Knapstad fra Energihuset 
- Oppsummering v/Arve Vannebo og Line Mobråthen Rygh 

Nedenfor finner du presentasjonen som ble holdt fra de ulike aktørene:
Presentasjon Innovasjon Norge
Presentasjon TGN Energy
Presentasjon NHO
Presentasjon Skagerak Lede
Presentasjon Energihuset
Presentasjon Westergaard-Halle
Presentasjon Hafslund

 

Les flere nyheter